Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice

Oddaja ponudbe
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA