Vloga za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge