Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednica, Tatjana Vogrinec Burgar
 • namestnica predsednice, Dušanka Mohorič Vajngerl
 • članica, Marjana Bombek
 • namestnik člana, Simon Fridl
 • član, Branko Matjaž
 • namestnica člana, Larisa Ziško
 • član, Milan Malek
 • namestnica člana, Sonja Mahorič
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednica, Tatjana Vogrinec Burgar, Levanjci 10/a, 2253 Destrnik
 • namestnica predsednice, Dušanka Mohorič Vajngerl, Gomilci 14a, 2253 Destrnik
 • članica, Marjana Bombek, Janežovski Vrh 27, 2253 Destrnik
 • namestnica članice, Larisa Mahorič, Gomila 1, 2253 Destrnik
 • član, Ivan Zorec, Svetinci 17, 2253 Destrnik
 • namestnik člana, Aleksander Koser, Janežovski Vrh 22, 2253 Destrnik
 • član, Ivan Pšajd, Vintarovci 35, 2253 Destrnik
 • namestnik člana, Mitja Mešl, Placar 39/a, 2250 Ptuj