Vloga za izdajo dokazila po 139. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA