Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Oddaja vloge