UGOTOVITVENI SKLEP GLEDE STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI NA JAVNO RAZGRNJEN OSNUTEK OPPN JV7 - ŠC JANEŽOVSKI VRH

8. 5. 2023 Lidija P. (OBČINSKA UPRAVA OBČINE DESTRNIK) 124