Vloga za izdajo izjave o uveljavljanju predkupne pravice občine na kulturnih spomenikih

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov