SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora EUP JV7, Športni park Janežovski Vrh in IZHODIŠČA OPPN Janežovski Vrh

11.09.2020 Vesna M. (SKUPNA OBČINSKA UPRAVA) 65