e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN
OKOLJE IN PROSTOR - OBČINA DESTRNIK
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na premični stojnici
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za postavitev signalizacija in kmetijske stojnice ob občinski cesti
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo izjave o uveljavljanju predkupne pravice občine na kulturnih spomenikih
Taksa: Brezplačno
Vloga za obročno odplačilo novogradnja, dozidava, nadzidava, legalizacija
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za pridobitev dokazila o spremembi namembnosti zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: 40,70 EUR
Ponudba za prodajo nepremičnine občini kot nosilcu predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za zaporo občinske ceste - zaradi izvajanja del
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela
Taksa: 40,80 EUR
Vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila za parcelacijo na stavbnem zemljišču
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o izplačilu sredstev
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za obročno odplačilo z novo komunalno opremo
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za sofinanciranje črpalke za priključitev na kanalizacijski sistem
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Vloga za oprostitev okoljske dajatve in praznjenje greznice
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za znižanje okoljske dajatve za male čistilne naprave - MČN
Taksa: Brezplačno
Vloga za najem kmetijskega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačevanja takse - kmetje
Taksa: Brezplačno
OKOLJE IN PROSTOR - SKUPNA OB. UP. OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa obrata / kmetije
Taksa: Brezplačno (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata / kmetije v podaljšanem obratovalnem času
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za izredno (enodnevno ali večdnevno) podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Prijava javne prireditve oziroma shoda
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za zaporo občinske ceste - zaradi prireditve
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi ali shodu, ki ne povzročajo čezmerne obremenitve s hrupom
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na drobno - zunaj prodajaln
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za dodelitev denarne nagrade uspešnim študentom
Taksa: Brezplačno
Vloga za dodelitev denarne nagrade zlatim maturantom
Taksa: Brezplačno
Vloga za prijavo podatkov za jubilej
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo soglasja za uporabo prireditvenega prostora
Taksa: Brezplačno
Vloga za najem Športne dvorane pri OŠ Destrnik
Taksa: Brezplačno
Vloga za najem Volkmerjevega doma kulture
Taksa: Brezplačno
Vloga za odpoved najema grobnega polja
Taksa: Brezplačno
Vloga za postavitev oz. obnovo spominskega obeležja na pokopališču
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo soglasja za prekop posmrtnih ostankov
Taksa: Brezplačno
Vloga za plakatiranje na plakatnih mestih
Taksa: 22,60 EUR
SOCIALNE DEJAVNOSTI
SPLOŠNE VLOGE
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
;
Piškotki
Spletno stran za nemoteno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za delovanje uporablja samo nujno potrebne piškotke za katere ne potrebujemo vaše privolitve. Brez namestitve teh piškotkov, vam nemotenega dostopa do spletne strani ne moremo omogočiti. Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.