Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: 40,80 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge na sedežu občine z gotovino in s plačilnimi karticami.
  • Ob oddaji vloge s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične vloge na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0121 8418 0309 161
Referenca: SI11 75175-7111002
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA