Uradna spletna stran Občine Destrnik
T: 02 761 92 50 | F: 02 761 92 52 | E-POŠTA: obcina.destrnik@destrnik.si 

Javni razpisi in objave

razpisi

Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.
Vaš e-naslov:
Predmet:
Sporočilo:
ena plus ena je (število vpišite v spodnjo polje)

Povezave

PISO

 

lex

 

Župan občine Destrnik

Lepo Vas pozdravljam na spletni strani Občine Destrnik!

 

Vladimir Vindis
oseba Vladimir Vindiš
delovno-mesto Župan občine Destrnik
telefon  02 761-92-57
phone  041 319-210
email Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vladimir Vindiš je rojen 8.7.1950 na Ptuju, živi v Placarju, je poročen in oče odralsega sina. Je upokojen častnik - major Slovenske vojske s končano višješolsko upravno pravno šolo. V svoji poklicni karieri je opravljal najrazličnejše službe, ki so bile vedno vezane na delo z ljudmi. Je aktiven član družbenega življenja: vodi Listo za Urban, je član Prostovoljnega gasilskega društva Desenci, društva upokojencev Sv. Urban Destrnik, Zveze slovenskih častnikov, društva upokojencev MORS. Aktivno spremlja družbeno in politično življenje v občini in širše. Svoje življenske izkušnje pa želi maksimalno uporabiti pri delovanju v dobro svojih Destrničanov.

Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun podračuna, odloke in druge akte in pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut.
 • Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

 

Župan
Vladimir Vindiš

 

Lokalne volitve 2018

lokalne-volitve2018banner

Uradne ure

Sprejem

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Referenti

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Dogodki

  E-Novice

  Redno obveščanje o aktualnih razpisih, dogodkih in novic.

  Prijava zaposleni  Zapomni si me