Uradna spletna stran Občine Destrnik
T: 02 761 92 50 | F: 02 761 92 52 | E-POŠTA: obcina.destrnik@destrnik.si 

Javni razpisi in objave

razpisi

Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.
Vaš e-naslov:
Predmet:
Sporočilo:
ena plus ena je (število vpišite v spodnjo polje)

Povezave

PISO

 

lex

 

Odbor za plan in finance

Opredelitev in pristojnosti odbora za plan in finance

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju plana in financ, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za plan in finance opravlja naslednje naloge:

  • obravnava proračun in zaključni račun občine;
  • obravnava periodične obračune občine;
  • spremlja in po potrebi daje mnenje k izvrševanju proračuna;
  • predlaga uvedbo davkov in taks, ki jih predpisuje občina;
  • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občinski svet.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoja mnenja, stališča in predloge pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenja o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za infrastrukturo, plan in finance lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela. 

Odbor za plan in finance ima šest članov.

Ime in Priimek Status
Muršec Doroteja Predsednica  
Lovrec Marjan Član  
Sužnik Matej Član  
Zelenko Branko Član  
Koser Aleksander
Član  
Pukšič Marko Član  
 

Lokalne volitve 2018

lokalne-volitve2018banner

Uradne ure

Sprejem

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Referenti

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Dogodki

    Prijava zaposleni    Zapomni si me