Uradna spletna stran Občine Destrnik
T: 02 761 92 50 | F: 02 761 92 52 | E-POŠTA: obcina.destrnik@destrnik.si 

Javni razpisi in objave

razpisi

Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.
Vaš e-naslov:
Predmet:
Sporočilo:
ena plus ena je (število vpišite v spodnjo polje)

Povezave

PISO

 

lex

 

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Opredelitev in pristojnosti odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, kmetijstva in turizma, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem opravlja naslednje naloge:

 • spremlja stanje na področju gospodarstva, malega gospodarstva, kmetijstva in turizma;
 • obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja lokalnih gospodarskih javnih služb in daje mnenja k izbiri koncesionarja;
 • na zahtevo sveta daje mnenje glede vprašanja s področja gospodarstva iz pristojnosti občine;
 • spremlja izvajanje gospodarskih javnih služb;
 • usmerja pospeševanje kmetijske proizvodnje;
 • daje mnenje k porabi sredstev za tovrstne namene;
 • sodeluje pri pripravi kmetijskega dela prostorskih planov občine in prostorskih izvedbenih aktov za posege v kmetijski prostor;
 • skrbi za izgradnjo podjetniške infrastrukture: vzpodbujanje ustvarjalnosti,pospeševanje, preverjanje novih in obstoječih idej med obstoječimi in potencialnimi podjetniki, izbor podjetnikov z najbolj kakovostnimi idejami in pomoč pri uresničevanju njihovih idej, izgradnjo prostorsko-informacijskega sistema;
 • organizira oddaje neizkoriščenih poslovnih in proizvodnih prostorov;
 • zagotavlja dostop do mednarodnoinformacijskih baz novim in obstoječim podjetnikom;
 • nudi pomoč pri davčnem in poslovnem svetovanju s pomočjo podjetništva, s povezovanjem z različnimi ministrstvi;
 • občinskim organom predlaga ukrepe za vzpodbujanje turizma
 • občinskim organom predlaga ukrepe za vzpodbujanje malega gospodarstva;
 • usmerja porabo sredstev za vzpodbujanje razvoja malega gospodarstva, kmetijstva in turizma, za katera se to mnenje zahteva;
 • obravnava problematiko zaposlovanja;
 •  skrbi za skladen razvoj občine (sklad regionalnega razvoja);
 • opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občinski svet.

Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoja mnenja, stališča in predloge pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenja o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju gospodarstva, malega gospodarstva in turizma.

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ima šest članov.

Ime in Priimek Status  
Lovrec Marjan Predsednik  
Zelenko Mitja Član  
Goričan Branko Član  
Malek Milan Član  
Horvat Sandi Član  
Šel Sabina Članica  

Lokalne volitve 2018

lokalne-volitve2018banner

Uradne ure

Sprejem

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Referenti

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Dogodki

  Prijava zaposleni  Zapomni si me