Uradna spletna stran Občine Destrnik
T: 02 761 92 50 | F: 02 761 92 52 | E-POŠTA: obcina.destrnik@destrnik.si 

Javni razpisi in objave

razpisi

Vprašajte nas

Če imate kakšno vprašanje, pripombo, pobudo nam jo posredujte preko obrazca.
Vaš e-naslov:
Predmet:
Sporočilo:
ena plus ena je (število vpišite v spodnjo polje)

Povezave

PISO

 

lex

 

Prejemniki občinskih priznanj

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2018

OBČINA DESTRNIK

podeljuje

BRONASTO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK

Liziki Bac

za dejavno sodelovanje v družabnem življenju kraja

OBČINA DESTRNIK

podeljuje

BRONASTO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK

Marjanu Ozvatiču

za dejavno sodelovanje v družabnem življenju kraja

OBČINA DESTRNIK

podeljuje

BRONASTO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK

Jožetu Zeleniku

za uspešno delo na področju gospodarstva

OBČINA DESTRNIK

podeljuje

SREBRNO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK

Martinu Petriču

za uspešno delo na področju kmetijstva

OBČINA DESTRNIK

podeljuje (posmrtno priznanje)

SREBRNO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK

Štefanu Samcu

za predano delo v lokalni skupnosti

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2017

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
BRONASTO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK
Francu Brenčiču
za aktivno delo v lokalni skupnosti Destrnik 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
BRONASTO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK
Maksu Kranjcu
za aktivno delo v lokalni skupnosti Destrnik 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
BRONASTO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK
Milanu Arnušu
za aktivno delo v lokalni skupnosti Destrnik 

 

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2016

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
BRONASTO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK
Damjanu Žerjavu
za dejavno sodelovanje v Športnem društvu Destrnik 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
BRONASTO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK
kmetiji Rodošek
za požrtvovalno delo na področju kmetijstva 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
BRONASTO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK
Mariji Potrč
za dobrodelno udejstvovanje in 20-letno predsedovanje Karitas 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
BRONASTO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK
Frančku Lenartu
za aktivno delo na področju gospodarstva 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
SREBRNO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK
Destrniškemu oktetu – sekciji Kulturnega društva Destrnik
za požrtvovalno delo in uspešno vključevanje v družabno življenje v občini Destrnik 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
SREBRNO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK
Feliksu Majeriču
za dejavno sodelovanje v družabnem življenju 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
ZLATO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK
Antonu Kovačecu
za požrtvovalno delo na področju lokalne samouprave 
OBČINA DESTRNIK

podeljuje
SREBRNO PRIZNANJE OBČINE DESTRNIK
Mariji Štumberger
za dobrodelno udejstvovanje in aktivno sodelovanje v Krajevni organizaciji rdečega križa

  

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2015

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
bronasto priznanje Občine Destrnik
Stanislavu Cafu
za dejavno sodelovanje v Prostovoljnem gasilskem društvu Destrnik 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
bronasto priznanje Občine Destrnik
Janezu Horvatu
za dejavno sodelovanje v Prostovoljnem gasilskem društvu Desenci 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
bronasto priznanje Občine Destrnik
Ivanu Hauptmanu
za dejavno sodelovanje v družabnem življenju kraja 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
srebrno priznanje Občine Destrnik
Nadi Zupanič
za dejavno sodelovanje v družabnem življenju kraja 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
naziv Častni občan Občine Destrnik
Janezu Žampu
za izjemen prispevek na področju kmetijstva in drugih dejavnosti,
ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled naše občine

  

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2014 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
zlato priznanje Občine Destrnik

ZELENIK JANEZU

za požrtvovalno delo na področju kmetijstva

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
srebrno priznanje Občine Destrnik

 

LACKO JOŽICI

za 20 let delovanja na področju gostinstva 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
srebrno priznanje Občine Destrnik

 

DRUŠTVU KMETIC DESTRNIK

za požrtvovalno delo in uspešno vključevanje v družabno življenje v Občini Destrnik 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
bronasto priznanje Občine Destrnik

 

SEVER ANTONU

za aktivno in požrtvovalno delo na področju kmetijstva in aktivno sodelovanje v družabnem življenju v Občini Destrnik 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
bronasto priznanje Občine Destrnik

ŽAMPA VIKTORJU

za 20 let delovanja na področju obrti 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
bronasto priznanje Občine Destrnik 

BAJEC BORISU

za aktivno sodelovanje v prostovoljnem gasilskem društvu Destrnik 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
bronasto priznanje Občine Destrnik

STAJNKO MARIJANU

za 20 let delovanja na področju obrti 

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
bronasto priznanje Občine Destrnik

TURISTIČNEMU DRUŠTVU DESTRNIK

za ohranjanje kulturne dediščine za projekt Od lanu do platna

  

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2013  

OBČINA DESTRNIK

podeljuje
bronasto priznanje Občine Destrnik
Jožetu Frasu
za aktivno sodelovanje v Prostovoljnem gasilskem društvu Destrnik

OBČINA DESTRNIK

podeljuje
bronasto priznanje Občine Destrnik
Albinu Murku
za aktivno in požrtvovalno delo na področju kmetijstva

OBČINA DESTRNIK

podeljuje
srebrno priznanje Občine Destrnik
Silvu Kokolu
za aktivno delo na področju gostinstva in aktivno sodelovanje v družabnem življenju v občini Destrnik

OBČINA DESTRNIK

podeljuje zlato priznanje Občine Destrnik
Janezu Žampi
za aktivno in požrtvovalno delo na področju kmetijstva ter za aktivno sodelovanje v Prostovoljnem gasilskem društvu Desenci

OBČINA DESTRNIK
podeljuje
srebrno priznanje Občine Destrnik
Branku Goričanu
za humanitarno delo in aktivno sodelovanje v družabnem življenju v občini Destrnik

 

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2012

ZLATO OBČINSKO PRIZNANJE
MARJAN ZELENIK za aktivno delo na področju gasilstva v občini Destrnik

SREBRNO OBČINSKO PRIZNANJE
VALERIJA SAŠKO za požrtvovalno delo na področju zdravstva

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
JANEZ FRIDL za aktivno sodelovanje v družabnem življenju v občini Destrnik
SREČKO PODHOSTNIK za aktivno in požrtvovalno delo na področju kmetijstva
MAJDICA ČEH za 12 let aktivnega dela na področju malega gospodarstva
MARTA ČERNIVEC za aktivno delo pri krajevni organizaciji RK Destrnik
LJUDSKE PEVKE URBANČANKE S FRAJTONARJEM za 12 let aktivnega dela na glasbenem področju

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2011

ZLATO OBČINSKO PRIZNANJE
BOJAN GOLIJA za aktivno delo na področju likovnega ustvarjanja

SREBRNO OBČINSKO PRIZNANJE
BRANKO ARNUŠ za aktivno in požrtvovalno delo na področju kmetijstva
TURISTIČNO DRUŠTVO DESTRNIK za 30 let aktivnega dela

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
MARJAN TAŠNER za aktivno sodelovanje v družabnem življenju v občini Destrnik
IVAN ZUPANIČ za aktivno in požrtvovalno delo na področju kmetijstva
DESTRNIŠKI OKTET KULTURNEGA DRUŠTVA Destrnik za 15 let aktivnega dela

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2010

SREBRNO OBČINSKO PRIZNANJE
MARIJI STÖGER za uspešno delo na glasbenem področju in za uspešno vključevanje v družabno življenje v občini Destrnik

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
JANEZU NIPIČU za uspešno vključevanje v družabno življenje v občini Destrnik
SREČKU ARNUŠU za uspešno delo na humanitarnem področju in razvoju gospodarstva v občini Destrnik

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2009

ZLATO OBČINSKO PRIZNANJE
PGD DESENCI za izredno požrtvovalno delo na področju gasilstva v letu 2008 in za 80 let aktivnega dela

SREBRNO OBČINSKO PRIZNANJE
PGD DESTRNIK za izredno požrtvovalno delo na področju gasilstva v letu 2008 in za 40 let aktivnega dela

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
Jožici Horvat za uspešno delo na področju turizma ter za uspešno vključevanje v družabno življenje v občini
Francu Bolčevič za uspešno vključevanje v družabno življenje v občini in za skrb za varnost in red na prireditvah

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2008

ZLATO OBČINSKO PRIZNANJE:
VENČESLAV KRAMBERGER, za dolgoletno aktivno delo pri razvoju občine

SREBRNO OBČINSKO PRIZNANJE
MARJAN LOVREC, za aktivno in požrtvovalno delo na področju vinogradništva in kmetijstva
PIKA POKA VSE ZA OTROKA d.o.o., za izkazano dobrodelnost na območju občine Destrnik
MILAN ZELENIK, za požrtvovalno delo na področju požarne varnosti

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
MARTIN PETRIČ, za aktivno delo na področju kmetijstva in v vaškem odboru Jiršovci
ALENKA GREGOREC, za aktivno sodelovanje na prireditvah na območju občine

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2007

ZLATO OBČINSKO PRIZNANJE
KRAJEVNI ORGANIZACIJI RDEČEGA KRIŽA, za 60 let aktivnega dela
JVIZ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS, ob 240 letnici šolstva v Destrniku

SREBRNO OBČINSKO PRIZNANJE
JOŽE HORVAT, za požrtvovalno delo v Turističnem društvu Destrnik in v vaškem odboru Vintarovci

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
DRUŠTVO UPOKOJENCEV SV. URBAN-DESTRNIK, za dolgoletno in uspešno delovanje v Občini Destrnik
SREČKO HERAK, za uspešno delo na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu
DRUŠTVO KMETIC DESTRNIK, za požrtvovalno delo in uspešno vključevanje v družabno življenje v občini

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2006

SREBRNO OBČINSKO PRIZNANJE
ANTONU ZELENIKU iz Vintarovecc 36, za požrtvovalno delo ključarja in mežnarja v cerkvi sv. Urbana
ALEŠU ŠTEGRU iz Vintarovec 48a, za aktivno delo na področju kulture

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
FELIKSU MAJERIČU iz Destrnika 1a, za požrtvovalno delo v Turističnem društvu Destrnik
ERIKI MAURIČ iz Vintarovec 52a, za aktivno delo pri Krajevni organizaciji RK Destrnik
MILANU ŠTEGRU iz Vintarovc 48a, za aktivno delo v Kulturnem društvu Destrnik
FRANCU LACKU iz Drstelje 21, za aktivno delo v Društvu vinogradnikov in sadjarjev Osrednje Slovenske gorice

ZLATO OBČINSKO PLAKETO
CERKVI SVETEGA URBANA ob 500-letnici cerkve sv. Urbana
LOVSKI DRUŽINI DESTRNIK ob 60-letnici delovanja

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2005

SREBRNO OBČINSKO PRIZNANJE
MARJANU IRGLU iz Ločkega Vrha 12, za zasluge pri razvoju gasilstva
FRANCU ČERNEZLU iz Janežovc 11 a, za aktivno in požrtvovalno delo v bivši krajevni skupnosti in zadnjih nekaj let v Društvu upokojencev Sv. Urban – Destrnik

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
MARJANU ZELENIKU iz Janežovskega Vrha, za aktivno delo na področju vinogradništva v občini Destrnik

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2004

ZLATO OBČINSKO PRIZNANJE
PGD Desenci (za 75. letnico delovanja)

SREBRNO OBČINSKO PRIZNANJE
JANEZ ZELENIK iz Levanjcev (za uspešno delo na področju prašičereje in poljedelstva)
CIRIL KOSER iz Janežovskega Vrha (za požrtvovalno delo v lokalni skupnosti)

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS ((za izvedbo 25. likovne kolonije na Destrniku)
FOLKLORNIM SKUPINAM KULTURNEGA DRUŠTVA DESTRNIK (za 20. letnico delovanja)

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2003

- PRIZNANJA NISO BILA PODELJENA

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2002

ZLATO OBČINSKO PRIZNANJE
MIHAELU VALDHUBERJU ( za dolgoletno ustvarjalno delo v fari Sv. Urbana )

SREBRNO OBČINSKO PRIZNANJE
JULJANA ČERNEZEL (za dolgoletno in uspešno vodenje društva upokojencev )
FRANC SIMEON (za dosežke pri razvoju kraja in aktivno sodelovanje na gasilskem področju)

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
JANEZ IN KATARINA ZUPANIČ ( za uspehe na področju živinoreje)

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2001

ZLATO OBČINSKO PRIZNANJE
TELEKOM SLOVENIJE (za izredno investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko infrastrukturo na območju Občine Destrnik)
MENERGA D.O.O. (za dosežke na področjih učinkovite rabe energije pri ogrevanju in prezračevanju ter optimiranju energetskega sistema na objektu Osnovna šola Destrnik)

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
VRTNARSTVO MARINIČ ( drobno gospodarstvo )
TURISTIČNO DRUŠTVO DESTRNIK ( 20 letnico aktivnega delovanja )

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 2000

BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
ARNUŠ BRANKO ( za uspehe na področju živinoreje )
MATJAŠIČ FRANCI IN MARTA (za uspehe na področju živinoreje )
LOZINŠEK MARJAN ( s področja drobnega gospodarstva )
LOVREC MARJAN IN JOŽICA ( s področja vinogradništva )

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 1999

ZLATI ZNAK OBČINE
EMIL ŠTUMBERGER (zlato posmrtno priznanje; za minulo delo na področju likovne kolonije na Destrniku)

SREBRNO PRIZNANJE OBČINE
PGD DESENCI ( 70 letnico aktivnega delovanja )

BRONASTO PRIZNANJE OBČINE
PGD DESTRNIK ( 30 letnico aktivnega delovanja )

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 1998

(OBČINA DESTRNIK – TRNOVSKA VAS)

ZLATO OBČINSKO PRIZNANJE
VIDA TOŠ (za delo na področju kulture)
MILICA LOPARNIK ( za delo na področju kulture)
MARIJA ŠTUMBERGER (za delo pri Rdečem križu )
GERA POLIČ ( za delo pri Rdečem križu)
BRONASTO OBČINSKO PRIZNANJE
FRANC KOKOL ( podjetnik )
NATAŠA ZEMLJIČ ( učiteljica )

Priznanja OBČINE DESTRNIK za leto 1997
(OBČINA DESTRNIK – TRNOVSKA VAS)

ZLATO OBČINSKO PRIZNANJE:
PGD BIŠ (120 let aktivnega delovanja)
KUD VITOMARCI (100 aktivnega delovanja)
KRAJNC SLAVKO ( umetno kovaštvo Destrnik)
TRANČAR MARJAN ( mlin )
DRUZOVIČ JANEZ ( vinogradnik )

SREBRNO OBČINSKO PRIZNANJE
KORK DESTRNIK ( 50 let aktivnega dela )
KORK TRNOVSKA VAS ( 50 let aktivnega dela )
LD DESTRNIK ( 50 let aktivnega dela )
LD TRNOVSKA VAS ( 50 let aktivnega dela )

 

 

Lokalne volitve 2018

lokalne-volitve2018banner

Uradne ure

Sprejem

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Referenti

Ponedeljek

od 08:00 do 12:00

Sreda

od 08:00 do 12:00

od 13:00 do 16:00

Petek

od 08:00 do 12:00

 

 

Dogodki

    Prijava zaposleni    Zapomni si me